Rekvizīti

LATVIJAS DENDROLOGU BIEDRĪBA (LDB), biedrība

VRN 40008016809

Juridiskā adrese: Miera iela 1, Salaspils, Salaspils novads, LV – 2169

Bankas konts: LV26UNLA0050024008271

AS “SEB banka” , SWIFT (BIC): UNLALV2X