Sertifikācija

Latvijas Dendroloģijas biedrība vienīgā Latvijā kopš 15.03.2014. veic dendroloģijas speciālistu jeb dendrologu sertificēšanu. Latvijā nav mācību iestādes, kas izsniedz dendrologa diplomu. Ir izstrādāts sertificēšanas nolikums, pretendenti Nacionālajā Botāniskajā dārzā Salaspilī kārto eksāmenu, atpazīstot kokaugus herbarizētā veidā. Pēc sekmīga eksāmena nokārtošanas un nolikuma prasību izpildes pretendents saņem LDB dendrologa sertifikātu, kas ir terminēts dokuments un cikliski jāatjauno.

Sertifikācijas nolikums atrodas šeit:

Par sertifikāciju interesēties un dokumentus nosūtīt LDB zinātniskajai sekretārei Madarai Lazdānei uz e-pastu: madara.lazdane@lu.lv