Mūžībā devusies dendroloģe Dzintra Knape

DZINTRA KNAPE
1940.-2023.
Mūžībā devusies ilggadējā Nacionālā botāniskā dārza zinātniskās kokaudzētavas
vadītāja, Latvijas dendrologu biedrības biedre un viena no
dibinātājām Dr. biol. Dzintra Knape. Nacionālajam botāniskajam dārzam un
dendroloģijai veltīts viss Dz. Knapes mūžs, botāniskajā dārzā nostrādājot no 1963.
līdz 2018. gadam. Viņa savu dzīvi veltīja Latvijas dendroloģisko vērtību izpētei un
aizsardzībai, jaunu kokaugu taksonu introdukcijai, NBD augu kolekciju veidošanai
un Latvijas apstādījumu sortimenta bagātināšanai. Pēc bioloģijas zinātņu kandidāta
disertācijas aizstāvēšanas 1973. gadā zinātniece strādājusi par tās vadītāju, dodot
lielu un paliekošu ieguldījumu Latvijas dendrofloras izpētē un bagātināšanā.
Kopš 1973. gada Dzintra Knape piedalījās visaptverošā Latvijas parku, aleju un
citu dendroloģisku objektu inventarizācijā. Parku izpēte, aizsardzības un
apsaimniekošanas pasākumu izstrāde ir bijusi nozīmīga zinātnieces profesionālās
darbības sastāvdaļa. Tās būtība ir ne tikai dendroloģisku objektu stāvokļa un
zinātniskās vērtības noskaidrošana. Daudzi Latvijas parki un alejas ir izcils
kultūrvēsturisks mantojums un, pateicoties zinātnieces darbībai, saglabājuši savu
vēsturisko autentiskumu, dendroloģisko un kultūrvēsturisko nozīmi.
Kopš 1989. gada Dzintras Knapes pārziņā bija arī skujkoku dekoratīvo formu
kolekcijas (fonda stādījumi) veidošana Nacionālajā botāniskajā dārzā. Šajā
kolekcijā tiek uzkrāts ne tikai skujkoku dekoratīvo formu genofonds, bet arī
pārbaudīta un izvērtēta jauno skujkoku formu piemērotība Latvijas apstādījumiem.
Kolekcijā uzkrātas gan vietējās, gan ārzemju selekcijas kokaugu dažādības.
Dzintras Knapes zinātniskā darbība atspoguļota vairāk nekā 70 zinātniskajās
publikācijās un daudzos populārzinātniskos rakstos.
Piecdesmit piecu darba gadu laikā Dz. Knape devusi būtisku ieguldījumu Latvijas
zinātnes attīstībā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Par ieguldījumu
NBD attīstībā, Latvijas dendroloģisko vērtību izpētē, saglabāšanā un aizsardzībā
Dzintra Knape apbalvota ar Latvijas Republikas Ministru prezidenta Atzinības
rakstu.

Atvadīšanās no Dzintras notiks trešdien, 20. decembrī plkst. 14.00 no Liepupes kapu kapličas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *