Biedrības statūtu izmaiņas reģistrētas UR

Vēršam uzmanību, ka jaunā LDB statūtu redakcija ar 18.04.2024. ir reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā. Iepriekš spēkā esošie statūti zaudē spēku ar Biedru sapulces 2024.gada 5. aprīļa Biedru sapulces lēmumu (protokola izraksts Nr. 3-2024). Statūtu aktuālā redakcija ir ievietota mājas lapā www.dendrologiem.lv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *